Allmänna villkor

Bokning

Bokningar för alla lektioner görs via hemsidan, genom att ringa eller maila oss, samt direkt i Surf center, i Skanör.
När vi har kommit överents om ett datum och du har fått ett bokningsbekräfterlse är bokningen obligatorisk.


Ombokning

Om du behöver omboka inom 10 dygn innan din lektion, utgår det en ombokningsavgift på 300kr
Ombokning pga olämpligt väder är gratis, men vi ombokar inte p.g.a. regn.


Avbokning

Eftersom efterfrågan är hög under sommarhalvåret, är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss om du inte kan närvara.

  • Om avbokningen sker inom 10 dygn från lektionstillfället, återbetalas 50% av kostnaden.
  • Om avbokningen sker inom 5 dygn från lektionstillfället, återbetalas inte lektionskostnaden.

Betalning

Vi tar emot betalningar via kreditkort, Swish eller mot faktura för större sällskap.
Vid avbokning skickas en faktura via e-mail.


Vindgarantin

Vi kan inte styra vädret, därför ingår det en “vindgaranti” i alla våra kitesurfing-lektioner.

Vindgarantin innebär:

Om det inte går att genomgöra i del eller i sin helhet de praktiska delarna av lektionen på grund av vindförhållanden, garanterar vi en möjlighet att slutföra lektionen under samma eller nästkommande säsong, utan extra kostnad.
Om du bor eller besöker Stockholm, kommer du kunna slutföra din lektion på en kitesurfingskola i Stockholm, som vi samarbetar med. Det genom ett presentkort som gäller i 12 månader.

Vindgarantin gäller om:

  • De teoretiska delarna av lektionen är avklarade, men vi kan inte gå vidare med de praktiska delarna.
  • Vinden är för hård eller för svag.
  • Det slutar blåsa helt, eller vindstyrkan avtar så det inte blir möjligt att flyga en kite.
  • Vinden tilltar och blir för stark för att flyga en kite.
  • Vinden är opålitlig och byig.

Personligt ansvar

All medverkan sker på egen risk. Vi rekommenderar att du har en olyksfallsförsäkring.
Se till att din hemförsäkring täcker eventuella skador på person och egendom.
Innan lektionens början kommer du få fylla i, samt skriva under, ett formulär med villkor samt anvarsfriskriving.